Toetamise reeglid ja tingimused

Toetamise reeglid ja tingimused

 • Toetuse tegemise valuutaks on euro (€) ning minimaalse panuse suuruseks on 5.- €.
 • Toetada saab kasutades Eesti pangalinke (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID) ja krediitkaarte (Visa ja MasterCard)
 • Kui toetaja soovib jääda anonüümseks, tuleb kodulehel toetust tehes teha linnuke kastikesse „anonüümne toetaja“. Sellisel juhul ei avalikustata toetaja nime kodulehel (juhomattus.ee).
 • Kui anonüümse toetaja kasti linnukest ei tehta, siis toetaja nõustub, et tema nimi avalikustatakse (juhomattus.ee) kodulehel. Juhul, kui Teil jäi kastikesse linnukene kogemata tegemata ja näete, et Teie nimi on avalikustatud, siis edastage e-maili teel (juho@juhomattus.ee) soov enda nimi eemaldada.
 • Kodulehel avalikustatud toetajatel on võimalik saada erinevaid meeneid tänamaks teie panuse eest. Antud info leiab jooksvalt kodulehele toetajate rubriigist (juhomattus.ee).
 • Toetajatel teadmiseks võtta, et Fun Timez Spordiklubi ei ole tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas. Kui toetaja soovib anda oma panuse ettevõttega, siis sellisel juhul palun eraldi ühendust võtta e-maili teel: juho@juhomattus.ee.
 • Teie tehtud toetust kasutatakse Fun Timez Spordiklubi MTÜ põhikirja peatükis 2 väljatoodud eesmärkide täitmiseks. Peamiselt on toetused suunatud klubiliikme Juho Mattuse võimalustekohaseks ettevalmistamiseks ning osavõtuks võistluskalendris olevatel spordivõistlustel.
 • Toetusena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud toetust ei ole võimalik kasutada, siis toetuse koguja teavitab sellest panuse andjat ning pakub võimalust toetuse tagastamiseks või lepitakse kokku toetuse edaspidises kasutamises.
 • Toetuse kogumise suurimaks eesmärgiks on mäestlaskumise maailmameistrivõistlustele jõudmine. Antud võistlusel osalemine koos ettevalmistusega on väga suure omafinantseeringu mahu tõttu väga raske, kui mitte võimatu.
 • Hooajaline prognoositav Eesti ning välisriikide võistlustel osalemise eelarve on ligikaudu 12 000.- eurot, millest enam kui pool on plaanis katta omafinantseeringuna.
 • Kui finantsiliste puudujääkide tõttu ei ole võimalik saja protsendiliselt võistluskalendris olevatel võistlustel osaleda, siis mainitud üritused märgitakse võistluskalendris läbikriipsutus tekstina koos kommentaariga.

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad käesoleval leheküljel (http://juhomattus.ee/) toetuse tegija andmete haldamist. Andmete töötleja on FUN TIMEZ SPORDIKLUBI (MTÜ, registrikood: 80553492, asukoht: Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Hüatsindi tee 1, 74001, edaspidi Töötleja). Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Töötleja tagab, et tema andmepangad/serverid, kus isikuandmeid hoitakse, on turvalised. Samuti on turvalised andmevahetusprotokollid, mis on kaitstud vastavalt isikuandmete kaitse seadusega.

Töödeldavad isikuandmed on andmed, mis esitatakse toetaja poolt siis, kui sisestatakse andmeid pangaülekande tegemisel. Sellisteks andmeteks on näiteks toetaja nimi, e-posti aadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud muud andmed.

Isikuandmeid töödeldakse üksnes toetuse (makse/ülekande) tegemise teostamisel ja auhindade loosimise korral võidu tulemusest teavitamise ning auhinna kättetoimetamise eesmärgil, et tagada loosiauhindade tarne võitjani. Töötleja hoiab toetaja isikuandmeid saladuses ja järgib isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele rohkem, kui see on vajalik makse teostamiseks või kui see on vajalik auhinna kättetoimetamisel kullerteenuse osutamiseks. Töötleja avalikustab tänutäheks toetajate nimed oma veebilehel (v.a. juhul, kui toetaja on teinud vastavasse „anonüümne toetaja“ kastikesse linnukese ning ei soovi, et tema nimi veebilehel (http://juhomattus.ee/) avalikustatakse).

Andmeside toetaja ja maksekeskuse (ülekande lihtsustamiseks teenust pakkuv ettevõte: Maksekeskus AS, reg. 12268475) vahel makse sooritamiseks on krüpteeritud, mis tagab toetaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Töötlejal puudub ligipääs toetaja konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.