Toetamise reeglid ja tingimused

Toetamise reeglid ja tingimused

Toetuse tegemise valuutaks on euro (€) ning minimaalse panuse suuruseks on 5.- €. Toetada saab kasutades Eesti pangalinke (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID) ja
krediitkaarte (Visa ja MasterCard) Kui toetaja soovib jääda anonüümseks, tuleb kodulehel toetust tehes teha linnuke kastikesse „anonüümne toetaja“. Sellisel juhul ei avalikustata toetaja nime kodulehel (juhomattus.ee).

Kui anonüümse toetaja kasti linnukest ei tehta, siis toetaja nõustub, et tema nimi avalikustatakse (juhomattus.ee) kodulehel. Juhul, kui Teil jäi kastikesse linnukene kogemata tegemata ja näete, et
Teie nimi on avalikustatud, siis edastage e-maili teel (juho@juhomattus.ee) soov enda nimi eemaldada.

Kodulehel avalikustatud toetajatel on võimalik 2021.a jooksul saada erinevaid meeneid tänamaks teie panuse eest. Antud info leiab jooksvalt kodulehele toetajate rubriigist (juhomattus.ee).
Toetajatel teadmiseks võtta, et Fun Timez Spordiklubi on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas. Kui toetaja soovib anda oma panuse ettevõttega, siis sellisel juhul palun eraldi ühendust võtta e-maili teel: juho@juhomattus.ee.

Teie tehtud toetust kasutatakse Fun Timez Spordiklubi MTÜ põhikirja peatükis 2 väljatoodud eesmärkide täitmiseks 2021.a hooajal. Peamiselt on toetused suunatud klubiliikme Juho Mattuse
võimaluste kohaseks ettevalmistamiseks ning osavõtuks võistluskalendris olevatel spordivõistlustel aastal 2021.

Toetusena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud toetust ei ole võimalik kasutada, siis toetuse koguja teavitab sellest panuse andjat ning
pakub võimalust toetuse tagastamiseks või lepitakse kokku toetuse edaspidises kasutamises. Toetuse kogumise suurimaks eesmärgiks on 2021.a mäestlaskumise võistlusplaanis olevatel
võistlustel Eesti esindamine. Antud võistlused toimuvad 2021 aasta võistlushooaja jooksul vastavalt võistlusplaanile. Antud võistlusel osalemine koos ettevalmistusega on väga suure omafinantseeringu mahu tõttu väga raske, kui mitte võimatu.

2021 aasta prognoositav Eesti ning välisriikide võistlustel osalemise eelarve on ligi 10 575.- eurot, millest enam kui pool on plaanis katta omafinantseeringuna.

Kui finantsiliste puudujääkide tõttu ei ole võimalik saja protsendiliselt võistluskalendris olevatel võistlustel osaleda, siis mainitud üritused märgitakse võistluskalendris läbikriipsutatud tekstina.

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad käesoleval leheküljel (http://juhomattus.ee/) toetuse tegija andmete haldamist. Andmete töötleja on FUN TIMEZ SPORDIKLUBI (MTÜ, registrikood: 80553492,
asukoht: Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Hüatsindi tee 1, 74001, edaspidi Töötleja). Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Töötleja tagab, et tema andmepangad/serverid, kus isikuandmeid hoitakse, on turvalised. Samuti on turvalised andmevahetusprotokollid, mis on kaitstud vastavalt isikuandmete kaitse seadusega.
Töödeldavad isikuandmed on andmed, mis esitatakse toetaja poolt siis, kui sisestatakse andmeid pangaülekande tegemisel. Sellisteks andmeteks on näiteks toetaja nimi, e-posti aadress, telefoni
number ja makse teostamiseks vajalikud muud andmed.

Isikuandmeid töödeldakse üksnes toetuse (makse/ülekande) tegemise teostamisel ja auhindade loosimise korral võidu tulemusest teavitamise ning auhinna kättetoimetamise eesmärgil, et tagada
loosiauhindade tarne võitjani. Töötleja hoiab toetaja isikuandmeid saladuses ja järgib isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid
kolmandatele osapooltele rohkem, kui see on vajalik makse teostamiseks või kui see on vajalik auhinna kättetoimetamisel kullerteenuse osutamiseks. Töötleja avalikustab tänutäheks toetajate
nimed oma veebilehel (v.a. juhul, kui toetaja on teinud vastavasse „anonüümne toetaja“ kastikesse linnukese ning ei soovi, et tema nimi veebilehel (http://juhomattus.ee/) avalikustatakse).

Andmeside toetaja ja maksekeskuse (ülekande lihtsustamiseks teenust pakkuv ettevõte: Maksekeskus AS, reg. 12268475) vahel makse sooritamiseks on krüpteeritud, mis tagab toetaja
isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Töötlejal puudub ligipääs toetaja konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.